Innhold

Kurs 1: For alle som skal utføre arbeid på veg

Varighet: 6 timer

Alle som skal utføre arbeid på veg skal minimum ha gjennomgått kurs 1. Med arbeid på veg, menes her alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.v.

Følgende tema skal inngå i opplæringen:

Emne
Merknader

Introduksjon

Lover oq regler
Lovverk håndbøker

Personlig sikkerhet
Særlige hensyn ved arbeid på veg

Ansvar for varsling og sikring
Eget ansvar, stedsansvar, ansvarshavende

Fysiske lover i trafikken

Varsling
Betydning og bruk av de viktigste skiltene, oppsetting, renhold

Sikring
Langs- og tversgående sikring, sikring av gående

Fremkommelighet
Kollektivtrafikk, gående, syklende, funksjonshemmede, universell utforming

Stans av trafikk
Opptreden ved midlertidig stans av trafikk

Føring av loggbok

Eksamen

Ja takk, vi vil på kurs.

    Kurs