Sperring og putebil

Hast AS tilbyr sperringer og putebil til kort- og langvarig oppdrag på Østlandet. Vi utfører oppdrag på alle typer veier – opp til 110 km/t. Sperringer og putebil sørger for sikkerhet for både arbeider og trafikant.

SPERRINGER OG PUTEBIL SØRGER FOR SIKKERHETEN

Når man skal utføre veiarbeid er det pålagt med sperringer og varslinger, slik at arbeidet kan gjennomføres trygt og avsperret fra trafikken. Putebil benyttes på flerfeltsvei der fartsgrense er mer enn 60 km/t, eller andre områder der ekstra sikring av arbeid og utstyr er nødvendig. På høyhastighetsvei er det naturlig nok svært viktig med god sikkerhet.

HVORFOR TRENGER MAN PUTEBIL

Putebil brukes som beskyttelse ved arbeid på vei, i forbindelse med ulykker og andre situasjoner man trenger sikring. Putebiler kan redde liv.

Putebilen er det første som settes opp ved veiarbeid, og den eneste sikringen arbeiderne har mens man setter ut sperring. Den blir stående innenfor sperringen etter at den er satt opp. Om noen kjører gjennom sperringene er både bilist og arbeidere beskyttet.

Støtputene, som monteres bak på lastebiler, er fire meter lange og skal kunne stoppe personbiler på en skånsom måte slik at personen overlever – til og med i en fart på 110 km/t. Putebil har som regel montert på lystavle med blinkende lys og lyspil.

EGEN PUTEBIL

Vi har egen støtputebil som har påmontert en godkjent TMA-støtpute. Den er Norges og verdens mest brukte støtpute og godkjent av Statens vegvesen. Ønsker du å kun leie putebilen tilbyr vi det til den som har behov for denne type sikring. Les mer om utleie her.

Vi hjelper deg med å gjøre risikovurdering og sende søknad for sperringen. Da gjør vi også vurderinger om når det skal varsles om at veiarbeidet kommer.

Ta kontakt hvis du ønsker bistand med sperring og putebil.