Trafikkdirigering

Trafikkdirigering er nødvendig for å sikre arbeidsområdet og gir god flyt og fremkommelighet i trafikken.

Hast AS tilbyr en stor gruppe kvalifiserte trafikkdirigenter som har gjennomgått alle kurs ihht. Statens vegvesens håndbok N301.

BRUK FAGFOLK TIL TRAFIKKDIRIGERING

Selv små feil kan få store konsekvenser, og derfor er det svært viktig å bruke erfarne fagfolk til å dirigere trafikken, samt utarbeide varslingsplaner og delta ved byggemøter. Som Norges eldste totalleverandør på trafikksikring kan vi bistå deg på en effektiv og god måte.

HAST AS TILBYR:

  • Manuell trafikkdirigering med eller uten ledebil
  • Skilting av arbeidsområdet
  • Utarbeidelse av varslingsplaner
  • Parkeringsvakt ved kjøpesenter, under arrangementer o.l.
  • Deltagelse ved byggemøter

Ved å delta på byggemøter kan vi tilby vår kunnskap i en oppstartsfase, som kan bidra positivt til utviklingen av prosjektet.

TRAFIKKDIRIGENTER SKAPER BEDRE FLYT

Våre trafikkdirigenter har lang erfaring innen manuell trafikkdirigering, skilting og varsling, og oppdateres jevnlig med kurser som er påkrevd innenfor faget. Det gjør at vi i Hast alltid er skikket til å skape best mulig flyt i trafikken.

Bilister og andre trafikanter tenker lite over god trafikkflyt, men reagerer fort når det oppstår kø og trafikkaos. Trafikkdirigenter fra Hast lager ikke kø, men sørger for at køene flyter etter beste evne. Ved å holde en god flyt i trafikken vil du også unngå negativitet rundt prosjektet.

Alt blir selvsagt loggført og tilgjengelig for oppdragsgiver.

PARKERINGSVAKT

Hast tilbyr også parkeringsvakter til kjøpesentre, arrangementer og sesongbaserte aktiviteter. Rundt juletider er det f.eks. ofte behov for egne parkeringsvakter. Vi leier ut dirigenter til dine behov, store som små.

VEDLIKEHOLD

Vi utfører også vedlikeholdsarbeid som søppelrydding, kantklipp, kvistrydding, brøytestikker m.m.

Ta kontakt for å snakke om trafikkdirigering.