Innhold

Opplæring i arbeidsvarsling

Konsulenttjenester i arbeidsvarsling – trafikkreguleringer og trafikkplanlegging m.m. Vakt- og trafikktjenester.

HAST AS tilbyr kursvirksomhet og andre tjenester i arbeidsvarsling. Vi påtar oss undervisningsoppdrag i arbeidsvarsling, konsulenttjenester og vakt- og trafikktjenester slik som avstengning av gater ved arrangementer, sperretjenester ved vegarbeider m.m. etter at vegmyndigheten har godkjent en slik virksomhet og skiltvedtak er skrevet.

Kurs i arbeidsvarsling går over tre moduler og etter endt kurs vil alle deltagere få et kompetansebevis med en varighet på 5 år.

HAST AS tilbyr opplæringen, slik at all virksomhet på eller ved veg kan kunne bedrive en lovlig virksomhet.

Kurs 3: Manuell trafikkdirigering

Varighet: 3 timer (+ praksis) Krever godkjent kurs 1 eller 2 Alle som skal foreta manuell dirigering av trafikk skal ha gjennomgått kurs i dette, i tillegg til kurs type 1 eller type 2. I tillegg skal vedkommende ha førerkort i klasse B.

Kurs 2: Kurs for ansvarshavende

Varighet: 12 timer over 2 dager