Innhold

Kurs 3: Manuell trafikkdirigering

Varighet: 3 timer (+ praksis) Krever godkjent kurs 1 eller 2 Alle som skal foreta manuell dirigering av trafikk skal ha gjennomgått kurs i dette, i tillegg til kurs type 1 eller type 2. I tillegg skal vedkommende ha førerkort i klasse B.

Den praktiske øvelsen i manuell trafikkregulering skal foregå på trafikkert veg og bør ha en varighet av minimum 20 minutter pr deltaker. Øvrige deltakere skal observere dirigeringen i den perioden de ikke selv dirigerer. Kun de to personene som dirigerer, samt instruktøren, bør være klart synlige for trafikantene til enhver tid mens øvelsen pågår. De øvrige deltagerne bør stå et stykke fra vegen, for ikke å distrahere kandidater og trafikanter. Ved kompliserte trafikkforhold bør det vurderes om en av de to trafikkdirigentene skal være en instruktør nr 2.

Følgende tema skal inngå i opplæringen:

Emne
Merknader

Introduksjon
Lovverk, håndbøker, utstyr (jakke stoppspak)

Personliq sikkerhet
HMS, SHA, SJA

Bremselengder, reaksjonstider
Kjøretøyers egenskaper, bilføreres oppførsel.

Tegngivning og adferd
Viktighet av korrekt oppførsel, rutiner

Ledebil
Rutiner ved bruk, spesielle forhold ved arbeid i tunneler

Trafikkavvikling, kapasitet
Akseptable ventetider, bruk av ledebil skyttelsignal etc

Krav til varsling

Praktisk øvelse
Se under

Ja takk, vi vil på kurs.

    Kurs