Arbeidsvarsling

Skal du utføre arbeid på eller ved vei, får du ikke gjort noe uten vedtak fra Statens vegvesen. Vi hjelper deg med å utarbeide arbeidsvarslingsplan, skiltplan og søker vedtak til alle slags jobber. Da vet du at alt er ivaretatt og du får en trygg og sikker gjennomførelse av jobben.

HVA GJØR VI?

Arbeidsvarsling består av utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner, innhenting av skiltvedtak fra myndigheter, praktisk arbeid for å sikre arbeidsområdet, samt midlertidig trafikkomlegging og oppfølging. Med vår kompetanse og erfaring på laget gjøres arbeidet korrekt uten at du trenger å sette deg inn i alt som må gjøres.

Det må planlegges nøye, utføres korrekt og du bør bruke godt varslingsutstyr som får god oppmerksomhet. I tegneprogrammet markerer vi ned på meteren hvor skilter skal stå, hvor omkjøring skal gå osv, slik at den praktiske gjennomføringen kan gjøres etter en konkret og sikker plan.

Risikovurdering er alltid med i en arbeidsplan. Du må beskrive hva som kan gå galt og hva du gjør for å forhindre det, samt hva du skal gjøre hvis uhellet er ute. Dette hjelper vi deg med, og legger ved en plan på hvordan du skal skilte og varsle trafikanter og fotgjengere.

Trenger du skilt, tekst og informasjonstavler i henhold til skiltforskriften, produserer vi disse for deg. Vi kan bistå med alt innen arbeidsvarsling og utsetting av skilt i henhold til vedtak.

ØKT SIKKERHET FOR TRAFIKANTER OG ARBEIDERE

Arbeidsvarsling er som regel en liten, men svært viktig del av oppdraget. Alt arbeid på eller ved vei medfører økt fare for trafikanter og arbeidere. Derfor er det viktig at arbeidsvarsling følger en godkjent arbeidsvarslingsplan.

Det sikrer arbeidere og trafikanter samtidig som du får avviklet trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelser og ulemper. Dette muliggjør effektiv og økonomisk drift av arbeidet som skal utføres.

TRENGER DU ANSVARSHAVENDE?

På enhver type jobb på eller ved vei kreves det en ansvarshavende med godkjent kurs 2 Ansvarshavende i arbeidsvarsling. Vi tilbyr leie av ansvarshavende på alle typer jobber.

KURS – ANSVARSHAVENDE I ARBEIDSVARSLING

I tillegg til å leie ut ansvarshavende holder vi også kurs for deg som er for eksempel planlegger eller prosjektleder og skal være ansvarshavende. Kurset holdes i henhold til Statens vegvesen Håndbok N301, og gir deg et kompetansebevis med en varighet på 5 år.

 

Kontakt oss for hjelp med Arbeidsvarsling.